Vaaliteemat

Vaaliteemat

Yhteisöllisyys ja vastuu
Hyvä kunta huolehtii omistaan. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että kunnan tehtävänä olisi huolehtia kaikesta. Yksin päiväkodin ja koulun ei tulisi opettaa lapsille elämäntaitoja. Vastuu on myös vanhemmilla, sukulaisilla ja ystävillä. Tätä vastuun tietä on myös Jyväskylän tuettava. Esimerkiksi ottamalla mukaan järjestöt ja suunnattava kaupungin resursseja niin, että ne kannustavat omaan vastuunottoon, myös ikääntyvien hoidossa. Tässä tarvitaan koko kylä, Jyväskylä. Toisia ei jätetä.

Palvelut
Viiden hengen perheemme on käyttänyt ja tulee käyttämään kunnan palveluja. Päiväkodit, koulut, neuvolat, kansalaisopistot ja muut ovat tulleet tutuiksi perheellemme. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta maakuntien vastuulle. Mitä tämä tuo tullessaan? Kunnille jää kuitenkin vastuu niin varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta, liikunta- ja kulttuuripalveluista, kaavoituksesta sekä monista muista palveluista. Näiden palveluiden tuottamiseen tarvitaan uusia ratkaisuja, joihin kaupungilla on varaa – laadusta tinkimättä.

Vaikka Jyväskylä tarjoaakin paljon palveluita, on huolenani se, että osa palveluista menee vain tietylle ryhmälle.  Ei riitä, että rakennetaan uusi nuorisotalo vaan sinne on saatava mukaan myös ne, jotka eivät sinne tavallisesti tule. Lapset ja nuoret pitäisi saada liikkumaan ja harrastamaan, mutta kerhot ja seurat saavat liikkeelle ne, jotka liikkuvat muutenkin. Miten saisimme yhdessä aktivoitua ne, joita palvelut eivät tavoita?

Tavoitteenani onkin saada liikkeelle myös ne, jotka hyvistä mahdollisuuksista huolimatta eivät lähde mukaan harrastuksiin ja muihin kaupungin tarjoamiin palveluihin. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Tässä kaipaan teidän ideoitanne ja ehdotuksianne.

Yritysten menestyminen
Kunta ja kuntalaiset voivat hyvin vain, jos paikalliset yritykset menestyvät. Sieltä raha tulee palkan myötä työntekijöille ja verojen muodossa yhteiskunnalle, jotta palveluita voidaan tuottaa kuntalaisten hyväksi. Yritysten ääni onkin saatava enemmän esille kun päätöksiä tehdään.

Suomessa ja Jyväskylässä suurin osa yrityksistä on alle kymmenen henkilöä työllistäviä. Heidän ääntään on kuultava. Pienet ja keskisuuret yritykset luovat eniten uusia työpaikkoja, joten mm. kunnan kaavoituksen ja lupaprosessien on oltava toimivia ja tehokkaita.

Pitkän ajan tavoitteenani kunnallisvaaleissa – ja muutenkin – on saada Jyväskylän kaupungin yritysrakenteeseen enemmän keskisuuria yrityksiä, joilla on valmiudet vientiin ja uusien työntekijöiden palkkaamiseen. Tässä kaupungin roolina on turvata toimivat ja ketterät toimintaedellytykset. Tärkeää on myös turhien byrokratiaan liittyvien esteiden poistaminen yritysten kasvattaessa liiketoimintaansa.